Phương pháp tiếp cận tổng hợp trong hỗ trợ điều trị bệnh xuất huyết giảm tiểu cầu

Bệnh xuất huyết giảm tiểu cầu vô căn ( ITP) là bệnh tự miễn về huyết học, ít người biết đến và rất khó chữa.