Bệnh lý xuất huyết dạ dày

Bệnh xuất huyết dạ dày có liên quan đến bệnh xuất huyết giảm tiểu cầu hay không? Thực ra bệnh xuất huyết dạ dày cũng có nhiều nguyên nhân.Trường hợp xuất huyết do uống rượu, do vô tình hoặc cố ý cố ý uống phải dung dịch acid, do căng thẳng strees, do bị viêm loét dạ dầy lâu rồi mà không được chữa trị cũng có thể gây xuất huyết tuy nhiên nếu là do nguyên nhân trên thì việc xuất huyết còn cầm lại được. Còn xuất huyết dạ dầy do giảm tiểu cầu thì rất khó cầm vô cùng nguy hiểm. Có thể chảy máu ồ ạt không cầm. Gây nguy hiểm rất lớn cho tính mạng.

  • Bệnh xuất huyết dạ dày có liên quan đến bệnh xuất huyết giảm tiểu cầu hay không?

    29-08-2016 // 779 lượt xem

    Bệnh xuất huyết dạ dày có liên quan đến bệnh xuất huyết giảm tiểu cầu hay không? Thực ra bệnh xuất huyết dạ dày cũng có nhiều nguyên nhân.Trường hợp xuất huyết do uống rượu, do vô tình hoặc cố ý cố ý uống phải dung dịch acid, do căng thẳng strees, do bị viêm loét dạ dầy lâu rồi mà không được chữa trị cũng có thể gây xuất huyết tuy nhiên nếu là do nguyên nhân trên thì việc xuất huyết còn cầm lại được. Còn xuất huyết dạ dầy do giảm tiểu cầu thì rất khó cầm vô cùng nguy hiểm. Có thể chảy máu ồ ạt không cầm. Gây nguy hiểm rất lớn cho tính mạng.

    Chi tiết →